Şirketlerin kurumsallaşması sürecinde aktif bir Yönetim Kurulu şarttır. Bu süreçte kurumsal sistemin temsilcisi olarak Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapılarak şirketin kendine özgü sisteminin kurgulanmasında şirket yönetimi ile birlikte haraket edilir.