ÖSS de 7 bin 755 birinciden 1468’i açıkta kaldı

ÖSS yerleştirme sonuçlarına göre, okul birincisi toplam 7 bin 755 kişiden 1468’i herhangi bir üniversiteye yerleşemedi.

ÖSYM’nin internette yayımladığı ÖSS ve YDS sonuçlarına ilişkin verilere göre, ÖSS’ye girerek tercihte bulunan 7 bin 513 ve sınavsız geçişten yararlanan 242 okul birincisinden toplam 4 bin 951’i üniversitelerin lisansa programlarına yerleşmeye hak kazandı.

Okul birincilerinden 1073’ü sınavsız geçişten yararlanarak ön lisans programlarına yerleşirken, 37’si ÖSS yoluyla ön lisans programlarına kayıt yaptırma hakkı elde etti. Lise birincilerinden 226’sı açıköğretimi kazandı. Böylece toplam 6 bin 287 lise birincisi üniversitelere yerleşti, 1468’i ise açıkta kaldı.
Sınav sonuçları cinsiyetler açısından değerlendirildiğinde, kız adayların erkek adaylardan daha başarılı olduğu belirlendi.

ÖSS’ye başvuran 603 bin 754 kız adaydan 145 bin 281’i lisans, 55 bin 642’si ön lisans programlarına yerleşti. Sınavsız geçişten yararlanan 46 bin 173 kız adaydan 39 bin 841’i ön lisans programlarını kazandı. Kız adaylardan 122 bin 932’si açıköğretime girdi.

ÖSS’ye başvuran 746 bin 370 erkek adaydan 144 bin 816’sı lisans, 70 bin 743’ü ön lisans, 135 bin 17’si Açıköğretim fakültesi bölümlerinde okumaya hak kazandı.

ÖSS’ye lise son sınıf düzeyinde başvuran 582 bin 617 adaydan 145 bin 239’u lisans, 107 bin 63’ü ön lisans, 41 bin 134’ü açıköğretim; bir üniversiteyi bitiren 44 bin 21 adaydan 3 bin 984’ü lisans, 2 bin 948’i ön lisans, 11 bin 948’i açıköğretim; önceki yıllarda yerleşememiş 514 bin 398 adaydan 111 bin 616’sı lisans, 84 bin 975’i ön lisans, 131 bin 696’sı açıköğretim; üniversitelere daha önce yerleşmiş 310 bin 249 adaydan 29 bin 252’si lisans, 43 bin 638’i ön lisans, 73 bin 150’si açıköğretim; üniversitelerden disiplin suçu dışında atılmış toplam 65 adaydan 6’sı lisans, 7’si ön lisans, 21’i açıköğretim bölümlerine yerleştirildi.

Engelli 1429 adaydan da toplam 886’sı lisans, ön lisans ve açıköğretimde okumaya hak kazandı. Engelli adayların 211’i lisans programlarına yerleşirken, 128’ü sınavsız geçişten yararlandı.

OKULLARIN BAŞARI DURUMU

Sosyal bilimler, Anadolu öğretmen ve fen liseleri, üniversitelere en fazla öğrenci gönderen okullar oldu.

Buna göre, sosyal bilimler liselerinden ÖSS’ye başvuran 316 öğrenciden 267’si lisans, 11’i açıköğretim, özel fen liselerinden başvuran 3 bin 303 adaydan 2 bin 345’i lisans, 24’ü ön lisans, 93’ü açıköğretim; Anadolu öğretmen liselerinden başvuran 18 bin 872 adaydan 12 bin 969’u lisans, 159’u ön lisans, 750’si açıköğretim; yabancı dil ağırlıklı liselerden başvuran 71 bin 562 adaydan 33 bin 661’i lisans, 8 bin 295’i ön lisans, 8 bin 816’sı açıköğretim; yabancı dille eğitim yapan özel liselerden başvuran 23 bin 452 adaydan 12 bin 968’i lisans, 1308’i ön lisans, 2 bin 128’i açıköğretim; devlet fen liselerinden ÖSS’ye başvuran 6 bin 689 adaydan 4 bin 470’i lisans, 15’i ön lisans, 89’u açıköğretim; Anadolu liselerinden başvuran 147 bin 598 adaydan 85 bin 703’ü lisans, 3 bin 578’i ön lisans, 5 bin 656’sı açıköğretim; özel liselerden başvuran 9 bin 142 adaydan 3 bin 363’ü lisans, 853’ü ön lisans, 1094’ü açıköğretim, imam hatip liselerinden başvuran 56 bin 788 adaydan 7 bin 95’i lisans, 2 bin 105’i ön lisans, 24 bin 408’i açıköğretim; genel liselerden başvuran 745 bin 639 adaydan 112 bin 689’u lisans, 104 bin 533’ü ön lisans, 143 bin 978’i açıköğretim programlarını kazandı.

İLLERİN DURUMU

ÖSS’de SAY-1 puan türünde en başarılı il olan Karaman’da ÖSS’ye başvuran 4 bin 950 adaydan 2 bin 689’u (Yüzde 54.3) üniversiteye yerleşti. SAY-1’de en başarısız il durumundaki Ardahan’da ise ÖSS’ye başvuran 2 bin 86 adaydan 1054’ü (yüzde 50.5) üniversiteyi kazandı.

ÖSS’ye İstanbul’dan giren 222 bin 575 adaydan 132 bin 648’i (Yüzde 59.5), İzmir’den giren 70 bin 48 adaydan 40 bin 937’si (yüzde 58.4), Ankara’dan giren 108 bin 789 adaydan 61 bin 489’u (Yüzde 56.5) üniversiteli oldu.