Title Image

Kariyer Koçu

Kariyer Koçu

Koçluk, bir insanın gelişmesine, yeni bir beceri, yetkinlik veya davranış öğrenmesine, kendisi için koyduğu hedeflere ulaşmasına, hedeflerini seçebilmesine veya bir problemini çözmesine destek olmaktır.

Koçluk, kişinin bulunduğu yerden olmak istediği yere ulaşmasını sağlayan yol gösterme sürecidir. Bir kişinin profesyonel ve kişisel başarısına, iş performansına, liderlik ve yönetim yetkinliklerine, bire bir çalışma yöntemiyle odaklanarak kurulan bir danışmanlık ilişkisidir. Bu ilişki, danışan ve danışman koç arasındadır.

Kariyer hikâyemiz nerede başlayıp, nerede bitiyor?

Kariyer koçu olarak her yaştan kişi ile çalışırken, ilk adımım, kişinin ihtiyacını doğru belirlemek, kendisini ve bulunduğu durumu doğru analiz etmesini sağlamaktır. Kişinin bakış açısı, karakter özellikleri, amaç ve hedefleri, değerleri, korkuları, tehditleri, olanakları, kaynakları açısından kendisini keşfetmesini sağlamak ve elimizdeki bilgi, duyduğumuz istek ile harekete geçmesini sağlamaktır.

Kişisel SWOT analizi yapıyor, değerlerimizi keşfediyor, beceri ve yeteneklerimizi ortaya çıkarmaya çalışıyor, yüreğimizi dinleyip aklımız ile yolculuk planımızı oluşturmaya çabalıyoruz. Sonuçlarının çalışmamızı doğru yönlendirdiği DISC Kişilik Envanterini yapıyoruz. Kişinin yaşı, deneyimi, başarıları, güçlü yönleri, hayalleri, istekleri, öğrenme tarzı, kendini nasıl gördüğü veya görmek istediği gibi birçok önemli ayrıntıya tek tek bakıp, anlayıp, anlaşıp devam ediyoruz.
Geleceğinizi yönetmek için adım atmalı. Bunun içinde “hedefli başarı ve mutluluk” formülüm devrede;

Kendini keşfet,
Ben kimim sorusunu yanıtla. Güçlü yönlerini öne çıkar.
Hayal kur,
Kapat gözlerini, yüksel yukarılara doğru ve tüm yaşamını gözden geçir. İçindeki her şeyi bir yokla. “Neler yapmak istiyorum?” sorusunun tam sırası.
Hedef belirle,
Neler yapmak istiyorum sorusunun tüm cevaplarını tek tek hedefe dönüştür, hayallerini yol arkadaşın yap.
Plan Yap, Önceliklerini seç,
İlk yapacaklarım neler? Yolculuğun keyifli, sürekli ve sağlıklı olması için şart.
Eyleme geç,
Dur, yanlış anladın. Hedeflerini nasıl hayata geçireceksin? Tek tek plan yap.
Gelişimini sürdür,
Planların doğrultusunda nelere ihtiyacın var? Şimdi hangi konuda neler yapacaksın.
Kontrol et,
Hedef ve plan dengesi kurulmuş mu?
Uyum sağla,
Sen, çevren, kaynakların, potansiyelin hep birlikte yola devam mı?
Eyleme devam et,
Hareket yoksa gelişim ve çözüm yok. Devam.
Paylaş,
Sevdiklerin, seçtiklerin ile güçlü iletişim ve yol arkadaşlığı.
Kontrol et,
Hedef, plan ve gelişim dengeli ve zamana uygun gidiyor mu?
Dengeyi koru,
Yaşamda seni sen yapan her şey birlikte, keyifle, sağlıkla yolculuk yapıyorlar mı?
Hayal kur,
Haydi, tekrar kapat gözlerini. Yüksel yukarılara doğru ve tüm gelişmeleri gözden geçir, içindeki her şeyi bir yokla, tekrar neler yapmak istiyorum sorusunun tam sırası.
Yola devam et,
Her şey senin için. Sen ne istiyorsan, istediğin, inandığın ve yaptığın gibi.
Bugün “dün”ün yarınıdır.
Dün bugün için ne yaptınız? Bir şeyler yapmak için yarını beklerseniz bugünü harcamış olursunuz. Bugünü harcamak, israf etmek yani çöpe atmak demektir.
Değerli “an”ları çoğaltmak için.
Zamanın değerini bilmek için bir formül geliştirin. Tik-taklarını duyacağınız bir saat bulun ve sesini dinleyin. Her 30 dakikada bir kendinizi uyarın.

“Kimseye bir şey öğretemezsiniz; sadece cevabı kendi içinde bulmasına yardımcı olursunuz.” Galileo