Ekip Olmak ve Ekip Kalmak

Aktif bir gelişim programıdır.  Eğitim, oyunlar ve fiziksel aktivite uygulamaları ile gerçekleşmektedir. En az 2 gün olarak uygulanmaktadır.

“Bir araya gelmek başlangıç, bir arada kalmak ilerleme, birlikte çalışmak başarıdır.”

Çalışanların şirketin hedeflerine ulaşmak için birlikte hareket etmesini ve gelişmesini sağlamak, iletişimin güçlendirilmesi, ekip ruhunun sağlanması ve ortak karar alma becerilerinin geliştirilmesidir.

En az 2 gün olmak üzere 10 kişilik ekiplerle yürütülen, farklı aktivitelerin de içinde yer aldığı aktif bir çalışmadır.

KEŞİF çalışması yapılır. Bireysel görüşmeler yapılarak başlanır.

DISC Envanteri uygulamasının tüm katılımcılar tarafından daha önce yapılması sağlanır.

Değerlendirme yapılır.

RENKler belirlenir.

Renklerin özellikleri açıklanır,

İletişim dili örnekleri geliştirilir.

Çalışma eğitim, deneyim paylaşım ve uygulama desteği amaçlıdır.

Grup aktiviteleri eklenir.