Öğrenci Koçluğu

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

Herkes başarılı olmak hayallerini gerçekleştirmek ister. Başarılı olmak için, açık, net ve ulaşılabilir hedefler belirlemeli, belirlenen hedeflere odaklanmalı ve hedefleri gerçekleştirmek için azimli olunmalıdır.

Öğrencinin, okul yaşamını ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde bilinçli düşünmesini, çözüm odaklı yaratıcı yaklaşımlar geliştirmesini hedefler. Öğrencinin içsel dünyasını da keşfetmesin hedefler. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda bilinçli düşünmesini, seçimler yapmasını, kararlar almasını, güçlü yanlarını keşfetmesini, yönünü seçmesini hedefler. Yeni bakış açıları geliştirmesine, kendini daha iyiye taşımasına destek olur.

Öğrenci ile etkin bir iletişim ile kendisini tanıması ve tanımlamasını sağlar,

Eğlenerek öğrenme ve, yaratıcılık geliştirme ortamları yaratmayı sağlar,

Aile ile yaşanan ortak sorunlara yönelik çözümsel yaklaşımlar, yöntem ve uygulamalar sunar,

Etkin bir paylaşım ortamı yaratmak için gereken sağlıklı davranış ve yaklaşımlar oluşturmasına yardımcı olur,

İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencileri için 3 ayrı çalışma ile ışık tutmaya çalışıyoruz.

Keşif ve gelecek odaklı koçluk, Konsantrasyon geliştirme, Çözüm odaklı koçluk

Pek çok insan sınavlarda heyecanlanır, sınav kaygısı yaşar. Kendinizi yönetebilirseniz bir miktar kaygı iyidir, performansınızı arttırır ve sizi motive eder.

Ne istediğinizi ve neler yapacağınızı biliyor olmak ise size güç verir.