Title Image

Özgüven Meselesi “Ben değerliyim, ben yeterliyim”

Özgüven Meselesi “Ben değerliyim, ben yeterliyim”

Ben Kimim?

Beni ben yapan özelliklerim neler?

Tüm bu özelliklerim ile kendimden memnun muyum?

– / –

1. Kendimizi ne kadar seviyoruz?
2. Kendimizi ne kadar sayıyoruz?
3. Kendimize ne kadar değer veriyoruz?

Bu üç soruya birle on arasında not verin. Sonuçtan memnun musunuz?

Sonucu değiştirmek için geç değil…

Değerli ve yeterli olmak için “Kendine güven duymak” gerekiyor. Kendine güven duymak, hayatta yaşanılan olaylarla baş etmektir. Kendine güven, hayata karşı yapıcı ve olumlu bir bakış açısını ve kendi gücüne inanmayı gerektirir. Dış etken ve dış çevre onaylarından değil, kişinin kendi yeterlilik ve değerlilik (özsaygı) duygularıyla gelişmelidir. Bugün üzerinde en çok durmamız gereken kavram özsaygıdır. Özsaygı, kişinin kendini tanıması, kendini ve sınırlarını olduğu gibi kabul etmesi ve bundan hoşnut olmasıyla ilgilidir. Özsaygı, kişinin kendisiyle barışıklığından beslenir.

Günlük yaşamda “özgüven” olarak sıklıkla kullandığımız kendine güven tek başına yeterli değildir. Kişinin kendisini tanıması (özsaygı) değer vermesi (öz değer), kendini kontrol edebilmesi (öz denetim) ve etkin yönetmesi (öz disiplin) kişiyi yaşamda mutlu, huzurlu kılar.

Kendine güven duyan insanları anlatırken sadece özgüven ve başarı kelimeleri ile anlatmak eksik kalmaktadır, “her zaman başarılıdır” tanımı yerine, “ne istediğini bilir, kendisine ve çevresine saygısı ve sevgisi vardır, yaşadığı olumsuzluklara rağmen ayakta kalır, kendisine ve çevresine saygı ve sevgisini yitirmez” tanımları daha uygundur.

Gerçek özgüven, yere hiç düşmemek değil, düştüğümüz yerden kendi gücümüzle kalkıp yola devam edebilme gücümüzdür.

Kendine güvenen insan;
• Olumlu düşünür, yapıcıdır,
• Sürekli iletişim içindedir, eleştiriye açıktır, etkilidir,
• Alçak gönüllüdür(ukala değil), doğal ve içtendir,
• Duygusal zekası gelişmiştir, esnek ve uyumludur,
• Sürekli öğrenir ve değişime açıktır,
• Risk alır, elinden gelenin en iyisini yapar,
• Sorumluluk alır, cesaretlidir, yeniliğe açıktır,
• Kararlıdır (inatçı değil), dengeli ve ölçülüdür,
• Endişe duyarak kendini sabote etmez,
• Ahlaki ilkeleri vardır ve adildir,
• Huzurludur, sevgisini gösterir,
• Açık, samimi, dürüst ve doğrudandır,
• Kendisini ve duygularını açıkça ortaya koyar,
• Gerektiği yerde kendini över(başkalarını küçümsemez ve suçlamaz)
• Başkalarının olumlu yönlerini de görür ve ifade eder,
• İşbirliği yapmayı bilir, kendi haklarını korur, başkalarının hak ve duygularını da hesaba katar,
• Konuşurken doğrudan göz iletişimi kurar,
• Beden duruşu diktir, jest ve mimiklerini kullanır,
• Dik bir beden duruşunu sahip olurlar,
• Sesi işitilir ve açıktır, düzgün ve akıcı bir konuşması vardır,

• Seçimlerini yaparken ve kararlarını verirken kendi yetenekleri ve gücü doğrultusunda hareket eder…

Kaynak

Özgüven-Nil Gün/Saim Koç