Koçluk Harekete Geçirir

Bireysel ve kurumsal GELİŞİM desteği sunan KOÇLUK, bireysel gelişimi ve değişimi desteklemek temelinde kurulan profesyonel bir ilişkidir.

Bu sürecin doğal bir parçası olarak, kişisel değerler ve yaşam vizyonu, hedefler ve yaşam dengesi üzerinde çalışılır. Danışanların hayatlarının tüm alanlarıyla ilgili koçluk yürütülebilir. Koçluk, kişisel dönüşümü amaç edinmiş, hayatının kontrolünü elinde tutmak isteyen, doğuştan var olan içsel gücüyle bağlantılı yaşama hakkını kullanmak isteyen herkesin, yaşamının bir parçası yapabileceği bir yolculuktur.

Koçluk çalışması danışanın HAREKETE GEÇMEK, İLERLEMEK, DEĞİŞMEK, DÖNÜŞMEK isteği ile potansiyeline odaklanır. Bireylerin iş ve özel yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar değişim ve değişimi yönetme ihtiyacı doğurur. Koçluk problem çözmek için değil değişim yaratmak için kullanılan bir gelişim aracıdır.

Koçluk, danışanın destek aldığı çalışma şekli açısından farklıdır: bu profesyonel ilişkide danışan liderdir. Karar veren ve uygun hareketleri başlatma sorumluluğunu taşıyan danışandır. Danışan kendi sorumluluğunu ve verdiği sözlere uyma yükümlülüğünü kabul eder. Koç, bu süreçte danışanı için en iyiyi ister ve hedefe ulaşması için sahip olduğu beceri ve tekniklerle danışanını destekler.

Koçluk çalışması sizin ihtiyaç, hedefler ve zamanınıza uygun olarak tasarlanır, yüz yüze, online veya telefon ile gerçekleştirilen bire bir görüşmeler şeklinde yürütülür.

Birbirimize karşı dürüst ve açık olmamız, koçluk ilişkisinin değeri ve bütünlüğü için çok önemlidir.  Bu doğrultuda paylaştığımız, geliştirdiğimiz ve tartıştığımız her şey tamamen gizli kalacaktır.

Koçluk çalışması sizin için, sizin hedefinize doğru yukarıda belirtilen çerçeve içinde yürür.

Bireysel koçluk her kişi için farklı tasarlanan bir süreç olmasına rağmen, genel olarak belirli bazı adımlar bulunmaktadır.

Tanışma, hedefleri belirleme, beklentileri ortaya koyma, çalışma prensiplerini oluşturma, planlama ve anlaşma.

Süreç ilerlerken kontrol ve değerlendirme.

Pek çok konuda koçluk alabilirsiniz.

Bir öğrenci ders çalışma ve verimliliğini artırmak, güçlü alanlarını keşfetmek, gelecek planını yapmak, doğru işe ulaşmak için koçluk alabilir.

İş dünyasına yeni adım atmış biri kendi kariyer planını yapmak, performansını artırmak, imajını ve iletişim tarzını düzenlemek için koçluk alabilir.

Bir aile kendilerini birlikte daha iyi tanımak, aile içi iletişimi geliştirmek  ve daha mutlu bir yaşam  için koçluk alabilir.

Bir yönetici sorumluluğunun getirdiği stresi yönetmek, zamanını etkin kullanmak, ekibi ile doğru iletişim kurmak, kendine, hobilerine vakit ayırmak ve kişisel izini istediği gibi bırakmak  için koçluk alabilir.

Bir kadın, bir erkek, bir anne, bir baba kendini tanımak, duygularını daha iyi kullanmak, engelleri kaldırmak için koçluk alabilir.

Bu konuda pek çok örnek paylaşabilirim. Yaşamın içinde  düşünür ve bazen adım atamayız ya, işte koçluk tam o noktada bizi harekete geçirir, ilerletir, değişim ve dönüşüm adımlarını attırır. Nerden mi biliyorum. Biliyorum çünkü koçluk çalışmasına başlamadan önce koçluk almaya başlamıştım. Ve bugün bir koç olarak çalışmamı sağlayan yolculuk o günlerde başladı…

Sevgiyle adım atalım…

Yasemin Sungur