Trabzon’da Öğretmenler için Öğrenci Koçluğu

“Öğrenci Koçluğu Eğitimcinin Eğitimi Kursu” Trabzon’da Yasemin Sungur’un koçluk eğitimi ve süpervizörlüğü ile gerçekleşiyor.

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ile önemli bir projeyi hayata geçirdik. “Öğrenci Koçluğu Eğitimcinin Eğitimi Kursu” nun birinci bölümü 11-14 Nisan’da 34 öğretmen katılımı ile gerçekleşti.  Çalışmamızın teorik eğitim bölümü Mayıs ve Haziran aylarında 2’şer gün olmak üzere toplam 8 gün olarak tamamlanacak.

Çalışmaya katılan her öğretmen süpervizör takibinde, pratik uygulama geliştirmek için en az 5 öğrenciye koçluk yapacaklar.

Bu çalışmayı aşağıda ki bakış açısı ile gerçekleştirdik.

Bir insanın gelişmesinde, yeni bir beceri, yetkinlik ve davranış öğrenmesinde, kendisi için koyduğu hedeflere ulaşmasına ve karşılaştığı problemleri çözmesinde destek süreci olan Koçluk, kişinin bulunduğu yerden olmak istediği yere ulaşmasını sağlayan yol gösterme sürecidir.

Öğrenci koçluğu sistemi; akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde, öğrenci problemlerinin çözümünde anahtar yöntemler sunar. Öğretmenlerin öğrencileriyle, ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinde pratik ve güçlü bir yol haritası verir.


Öğrenci koçu öncelikle eğitimin en önemli parçası olan öğretmen mesleğinin iyi bir uygulayıcısıdır. Bireyin profesyonel ve kişisel başarısına, iş üretme performansına, liderlik ve yönetim yetkinliklerine birebir çalışma yöntemleri ile odaklanarak sunulan bir danışmanlık ilişkisidir. Bu danışmanlık ilişkisini Trabzon eğitim camiasına özel sektör birikimi ile taşıyarak farkındalık yaratmayı amaçlayan eğitimcinin eğitimi kursumuz; çocuklarımızın akademik, sosyal ve özel yaşamlarıyla ilgili hedefler belirlemeleri ve onlara kolayca ulaşabilmeleri için farklı yöntem ve aktif bir eğitimle profesyonel uzman desteğiyle gönüllü öğretmenlerimizle paylaşılacaktır.

Beklenilen Kazanımlar:

* Okulun akademik ve sosyal başarısında yükselme.

* Çocukları yönlendirme konusunda farklı yöntemlere sahip olma

*  Öğrencilerde görülen disiplin problemleri büyük oranda ortadan kalkar.

* İçinde bulunduğumuz çağın tehlikeleri ve tehditleri önlenir.

*  Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen eğitim ortamı yaratılır.


Öğrenciler İçin Beklenilen Kazanımlar:

* Kendini tanır ve kendini yönetmeyi öğrenir.

* Hayallerini gerçeklere nasıl dönüştüreceğini öğrenir.

* Kendisini değerlendirmeyi, sorgulamayı ve geliştirmeyi öğrenir.

* Yapabileceğinden daha fazlasını yapma isteğini duyar

*  Başarıya ve yaşama dair pozitif algıyı yükseltir.

* Amaç ve hedef belirleme, projelendirme ve sonuçlandırma becerisi kazanır.

* Problem çözme ve güçlüklerle baş etme yetenekleri artar.