“Yeteri kadar nedenin varsa yapabilirsin”

Öğrenci Koçluğu Grup Çalışması 12 – 18 yaş arasında öğrencilerin katılımlarına açıktır. Her grup en çok 8 kişiden oluşur. Katılımcılar yaşlarına göre gruplanır.

Alan Seçimi, Güçlü Yönler, İletişim Tarzı çalışmaları yapılır. Grup çalışması Gelecek Planı, Hedefler, Zaman Kullanımı, İç Motivasyon çalışmaları ile aktif katılımla gerçekleşir.

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik , yol haritası ve eylem planı yapmalarına  destek sağlayan hizmettir.

Öğrenci Koçluğu, öğrencinin içsel dünyasındaki farkındalığı arttırır. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda yardımcı olur.Yeni bakış açıları kazandırarak, öğrencinin kendini daha iyiye taşımasına olanak sağlar.

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına  destek sağlayan hizmettir.

Öğrenci Koçluğu’nda hedef;

  • Öğrenci ile etkin bir iletişim ile kendisini tanımasını sağlamak,
  • Doğru sorularla yönlendirme ve farkındalık geliştirme becerisini artırmak,
  • Eğlenerek öğrenme ve yaratıcılık geliştirme ortamları yaratmak,
  • Aileye farkındalık çalışmaları ile yaşanan ortak sorunlara yönelik çözümsel yaklaşımlar, yöntem ve uygulamalar sunmak,
  • Etkin bir paylaşım ortamı yaratmak için gereken sağlıklı davranışlar konusunda farkındalık yaratmak,
  • Aile ile öğrenci arasındaki bağları güçlendirmek.

Haftada 1 gün 3 saat toplam 12 saat sürmektedir. Sınıflar 8  kişiden oluşmaktadır. Tamamına katılım gereklidir.