Title Image

Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Aile şirketlerinde kurumsallaşma; öncelikle verimli bir iş ortamının yaratılması, sistem kurulmasıdır. Aile şirketlerini diğer şirketlerden ayıran işle iç içe geçmiş aile bağlarıdır. Aile şirketlerinde sadece şirketin kurumsallaşması yeterli değildir. Aynı zamanda aile ilişkilerinin de aile içi denge bozulmadan kurumsallaşması gerekir.

Değer yaratan iletişim kurmak, tartışmayı, çatışmayı öğrenmek, müzakere tekniklerini geliştirmek aile şirketlerini oluşturan aile üyelerinin  asıl hedefi olmalıdır.

Ailenin tüm üyelerinin bireysel yetenekleri doğrultusunda kariyer yolculukları ve işin içinde aktif olarak yer alması/almaması süreci planlanır.

Her şirketin kendine has bir yapısı ve hedefleri vardır. Sistemi ve süreçleri kendine özgüdür. Bu nedenle amacımız her şirket için, tüm kaynakları ile hedeflerine uygun verimli bir yapıyı müşterimiz ile birlikte çalışarak geliştirmektir. Mevcut işi büyütmek, sağlıklı bir yapı ve sistem oluşturmak amaçlanır.