Title Image

Yönetim Kurulu Danışmalığı

Şirketlerin kurumsallaşması sürecinde aktif bir Yönetim Kurulu şarttır. Bu süreçte kurumsal sistemin temsilcisi olarak Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapılarak şirketin kendine özgü sisteminin kurgulanmasında şirket yönetimi ile birlikte haraket edilir.