Bireysel ve Kurumsal GELİŞİM desteği sunan KOÇLUK, bireysel gelişimi ve değişimi desteklemek temelinde kurulan profesyonel bir ilişkidir.

Bu sürecin doğal bir parçası olarak, kişisel değerler ve yaşam vizyonu, hedefler ve yaşam dengesi üzerinde çalışılır. Danışanların hayatlarının tüm alanlarıyla ilgili koçluk yürütülebilir. Koçluk, kişisel dönüşümü amaç edinmiş, hayatının kontrolünü elinde tutmak isteyen, doğuştan var olan içsel gücüyle bağlantılı yaşama hakkını kullanmak isteyen herkesin, yaşamının bir parçası yapabileceği bir yolculuktur.

Koçluk çalışması danışanın HAREKETE GEÇMEK, İLERLEMEK, DEĞİŞMEK, DÖNÜŞMEK isteği ile potansiyeline odaklanır. Bireylerin iş ve özel yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar değişim ve değişimi yönetme ihtiyacı doğurur. Koçluk problem çözmek için değil değişim yaratmak için kullanılan bir gelişim aracıdır.

Koçluk, danışanın destek aldığı çalışma şekli açısından farklıdır: bu profesyonel ilişkide danışan liderdir. Karar veren ve uygun hareketleri başlatma sorumluluğunu taşıyan danışandır. Danışan kendi sorumluluğunu ve verdiği sözlere uyma yükümlülüğünü kabul eder. Koç, bu süreçte danışanı için en iyiyi ister ve hedefe ulaşması için sahip olduğu beceri ve tekniklerle danışanını destekler.

Koçluk çalışması sizin ihtiyaç, hedefler ve zamanınıza uygun olarak tasarlanır, yüz yüze, online veya telefon ile gerçekleştirilen bire bir görüşmeler şeklinde yürütülür.

Birbirimize karşı dürüst ve açık olmamız, koçluk ilişkisinin değeri ve bütünlüğü için çok önemlidir.  Bu doğrultuda paylaştığımız, geliştirdiğimiz ve tartıştığımız her şey tamamen gizli kalacaktır.

Koçluk çalışması sizin için, sizin hedefinize doğru yukarıda belirtilen çerçeve içinde yürür.

Bireysel koçluk her kişi için farklı tasarlanan bir süreç olmasına rağmen, genel olarak belirli bazı adımlar bulunmaktadır.

Tanışma, hedefleri belirleme, beklentileri ortaya koyma, çalışma prensiplerini oluşturma, planlama ve anlaşma.

Süreç ilerlerken kontrol ve değerlendirme.

Koçluk;

  1. Kariyer Koçluğu
  2. Öğrenci Koçluğu
  3. Aile Koçluğu – Ebeveyn (Anne+Baba) İlişkiler Koçluğu
  4. İletişim Koçluğu
  5. Kişisel Marka Koçluğu
  6. Yönetici ve Lider Koçluğu
  7. Yaşam Koçluğu

Koçluk eğitimi almak istiyorsanız  koçluk dernekleri ile iletişime geçmenizi öneririm. Biz bu yıl yeni bir program açmıyoruz. Eğitimini tamamlamış koçlara birebir uygulama desteği veriyoruz.

http://www.icfturkey.org/
http://www.koclukplatformu.org/

Seçiminizde ve koçluk yolculuğunuzda başarılar dilerim.

Koçluk becerilerinde uzmanlaşmak için

Koçluk eğitimini tamamlamış olanlar için KUP-KOÇLUKTA USTALIK PROGRAMI yapıyoruz.