Profesyonel yaşamda,  bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmeyi, iş ve yönetim kalitesini arttırabilmeyi ve etkin birer lider olabilmek için yeterliklerini arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemeleri konusunda destek veren hizmettir.

Bu çalışma süresince; lider yöneticinin karşılaştığı problemlerin çözümü ve fırsatların değerlendirilmesi, bunu yaparken liderlik kapasitesinin ve diğer rollere ve durumlara genellenebilecek yeni düşünüş ve davranış biçimlerinin geliştirilmesi, kendini değerlendirme ve analiz etme beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması hedeflenir

Bireysel ve kurumsal hedefler alarak;

 • İletişim becerilerini geliştirmeleri,
 • Daha iyi ve daha etkin kararlar vermeleri,
 • Değerleri ve inançları ile yaşamaları ve liderlik yapmaları,
 • Etkileşime geçtikleri herkesle etkin iletişimlerini arttırmaları, özeleştiri yapmaları,
 • Etkin geribildirim yapabilmeleri,
 • Çok çeşitli ve birbirinden farklı insanla daha etkin biçimde çalışmaları,
 • Başkalarının üzerindeki etkilerini anlamaları ve yönetmeleri,
 • Değerli çalışanları kurum içinde tutmaları,
 • İş ve özel yaşamlarında daha fazla denge sağlamaları için çalışırız.

“Her insan eşsizdir ve ihtiyacı olan bütün kaynaklara sahiptir.”

Bireysel koçluk her kişi için farklı tasarlanan bir süreç olmasına rağmen, genel olarak belirli bazı adımlar bulunmaktadır.

 • Tanışma ve hedefleri belirleme,
 • Beklentileri ortaya koyma,
 • Çalışma prensiplerini oluşturma,
 • Planlama ve anlaşma,
 • Süreç ilerlerken kontrol ve değerlendirme.