Title Image

Şirketlerde Koçluk

Koçluk, şirketleri hedeflerine ulaşmak için, gelecek planına odaklanarak ve planlı eylemleri sağlayarak başarıya ulaştıran bir araçtır. Koçluk, performans geliştirmek, verimlilik artırmak için her türlü bilginin şirket içinde aktif kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk tüm çalışanları kapsar, farkındalık kazandırır. Hep birlikte hedeflere odaklanılır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur.

Kurumsal Koçluk çalışmalarında kurum içi “iletişim” ve “takım ruhu” esastır. Tüm çalışanların görüşleri dikkate alınır, farklı konularda beyin fırtınaları yaratılarak çalışanların tümü çözümün parçası haline getirilir.