Title Image

Ben bir markayım, ya siz?

Ben bir markayım, ya siz?

Ben markayım, sen markasın, o marka. Biz markayız, siz markasınız, onlar marka. Herkes ve herşey marka!
“Kendimi Nasıl Marka yaparım” konulu bir projem/çalışmam var, MediaCat Communication Institute sonbahar programında yer alan bu workshop, bugüne kadar kişiye ve kuruma özel danışmanlık hizmeti ile uyguladığım deneyimlerimi paylaşmayı hedeflediğim bir çalışma. İlk kez grup çalışmasında sohbet+paylaşım+uygulamalar ile bu hafta içinde gerçekleştireceğiz.
Her gün yaşamızın her alanında şirket ve ürünlerin marka yolculuğunu izliyoruz. Markalaşma sürecini doğru modelleme ve stratejik planlama ile, yoğun emek/zaman/para harcayarak sürdüren ürün ve şirketlerin yanı sıra, bir logo/etiket çalışması ile marka yolculuğuna çıkanları da.
Medyatik olmayı, tanınmayı marka olma sanan ünlüleri de.
Bu workshop ile vermek istediğim “vitamin”, tesadüf gibi görünen birçok başarı hikayesinin arkasında duygu, akıl ve bilgi ile sürdürülen stratejiler olduğudur.
Marka olmak, sistemli ve planlı çalışmayı gerektirir. Marka olma+Marka kalma, araştırma ve bilgi ile yönetilen bir süreçtir, sürekli gelişim ile sürdürülen bir yolculuktur.
Kişi, hayallerini gerçekleştirerek hedeflerine ulaşmak için aynı şekilde sistemli ve planlı çalışmalıdır.
Kendini iyi tanımalı, hedeflerini sahip olduğu güçlü ve gelişmesi gereken yanlarını çok iyi tesbit etmeli, bilgisini artırmalı ve gelişimini hedefleri doğrultusunda sürdürebilmek için yol haritasını çizebilmelidir.
Kendisini tanıyarak, hedeflerini ve değerlerini belirleyen, yol haritasını çizen kişi, profesyonel yaşamında da, özel yaşamında da başarılı ve mutlu olacak, kendine güvenecek, ne istediğini bilecek, verimli olacak, sürekli kendini geliştirecek ve yaşamını sürdürdüğü kişiler ile de bu deneyimlerini paylaşacaktır.
İş hayatında kişisel marka olma, sadece eğitim veya seminer programı değil, kişinin hedeflerine ulaşmak için uygulayacağı bir sistem kurma, bir yol haritası çizme çalışmasıdır.
Marka olma yolunu çizmek isteyen kişi; Marka Nedir? Nasıl Marka Olunur? Kimlik, imaj ve sosyal yaşamda yer alma, Bireysel Gelişim, Sihirli İletişim Teknikleri, Satış, Medya İlişkileri konularını içine alan bir çalışma döneminden geçmelidir.
Kısaca söylemek gerekir ise kişi marka olmak için; kendini çok iyi analiz etmeli, tanımalı, hayal kurmalı, hedeflerini ve değerlerini belirlemeli, iş, kültür ve sosyal hayatın içinde örneklerini seçmelidir.
Bir formül geliştirdim. Son derece basit bir formül. Bu formül ile kişi yol haritasını çıkarabilecek.
Formül: Hayal kur, kendini keşfet, hedef seç, eyleme geç, gelişimini sürdür, kontrol et, uyum sağla, eyleme geç, paylaş, kontrol et, dengeyi koru, hayal kur, yola devam et…
Kişisel marka olmayı/marka kalmayı seçen bir yönetici; sistemli ve planlı çalışan, bilgiyi önemseyen, sürekli gelişen bir kişidir. Düşünce sistematiği gelişecek ve değişecektir. Hedef, sonuç ve çözüm odaklı bakacaktır dünyaya.
Marka olma çalışmalarına katıldığında, yaşamının bütününde gelişecek, sosyal yaşamında aktif olacak, hobilerine zaman ayırabilecektir. Kişisel kalite, imaj ve farkındalığı artacaktır.
Kendi ile barışık olacak ve bilgiyi paylaşacaktır. Örnek alınacaktır.
Tüm bu özellikler kişinin motivasyonunu güçlendirecek, kişilerin bireysel başarıları, kaliteleri, hedef, sonuç ve çözüm odaklı olmaları, şirketlerinin bütünsel hedef yolculuğunda başarıyı garantileyecektir.
Sürekli kendini geliştiren kişi, bilgisi ile kendine güvenini artıracak, bu özelliği yaşamın her alanında hedeflediği başarıyı yakalayacaktır.
İş dünyasında birlikte çalıştığımız, örnek aldığımız birçok kişi var. Bu kişiler kendilerini “marka” olarak değerlendirmeyebilirler, ya da çevreleri henüz böyle bakmıyor olabilir. Ancak şirketlerde, isimleri saygı ile anılan, uzmanlıklarından hayranlıkla bahsedilen, ekip arkadaşları tarafından örnek alınan, kıskanılan, taklit edilen, görüşlerine başvurulan her yaşta yöneticiler, uzmanlar var. Onlar fark edilirler. Kişisel duruşları, bilgileri ile öne çıkarlar.
Şirketler hedef ve stratejileri doğrultusunda birlikte çalışacakları kişileri seçmelidir. Doğru bir isim “marka olmuş bir kişi”, örnek alınan, sosyal hayatta saygın bir yeri olan, kredibilitesi yüksek kişi şirketine çok şey katacaktır. Şirketin gelişimi içinde bazen lokomotif gerekebilir. Önemli olan dengenin kurulmasıdır. Kişi temsil ettiği şirket ile uyum sağlamalıdır.
Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.
Kendini tanıyan, güçlü ve geliştirilmesi gereken yanlarını, ne istediğini bilen kişi izleyeceği yolu da bilir. Sistemli ve planlı, hedeflerini belirlemiş kişisel marka olan yönetici veya çalışan, ne istediğini bilir, kendinden emindir. Yolculuğunun keyfini çıkartır.
Marka, duygusal algılamanın gücüdür. Marka bilgidir. Bilgiyle yaratılır, bilgiyle yönetilir…
Günümüz “Bilgi İletişim Çağı”dır. Dünya sadece bilgi ile gelişmekte, iletişimin gücü ile gelişebilmektedir.
Her gün daha da artan yoğun rekabet şartları içinde “Marka Olma/Markalaşma” konusu da bilgiyi sihirli iletişim teknikleri ile bütünleştirerek, yerinde ve zamanında kullanarak mümkün olmaktadır.
Şirketler ve yöneticiler çalışanlarının kişisel gelişimini desteklemelidirler. Kendine güvenen, motivasyonu yüksek çalışanlar, kendi ve şirketlerinin hedeflerine odaklanırlar ve sonuçta kendi başarıları ile birlikte şirketlerini başarıya götürürler. İnsan Kaynakları Yöneticileri Kariyer Planlama çalışmalarında kişisel gelişimi öne çıkartmalılar.
Marka olma bir sonuç değil, eylemi başlatan bir çalışmadır.
Güzel bir söz
Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Montaigne.
Küçük bir öneri
Yaşamınızda ki kişisel markalarınızı seçin, kim sizin için marka? Neden marka olduğunu düşünüyorsunuz, öne çıkan özellikleri neler? Benimle de paylaşın lütfen.