Yönetici ve Lider Koçluğu

Profesyonel yaşamda bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmeyi, iş ve yönetim kalitesini arttırabilmeyi ve etkin birer lider olabilmek için yeterliklerini arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemeleri konusunda destek veren hizmettir.

Bu çalışma süresince; yöneticinin karşılaştığı problemlerin çözümü ve fırsatların değerlendirilmesi, bunu yaparken liderlik kapasitesinin ve diğer rollere ve durumlara genellenebilecek yeni düşünüş ve davranış biçimlerinin geliştirilmesi, kendini değerlendirme ve analiz etme beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması hedeflenir

Bireysel ve kurumsal hedefler alarak;

İletişim becerilerini geliştirmeleri,

Daha iyi ve daha etkin kararlar vermeleri,

Değerlerine ve ruhlarına dayanarak yaşamaları ve liderlik yapmaları,

Etkileşime geçtikleri herkesle etkin iletişimlerini arttırmaları, özeleştiri yapmaları,

Etkin geribildirim yapabilmeleri,

Çok çeşitli ve birbirinden farklı insanla daha etkin biçimde çalışmaları,

Başkalarının üzerindeki etkilerini anlamaları ve yönetmeleri,

Değerli çalışanları kurum içinde tutmaları,

İş ve özel yaşamlarında daha fazla denge sağlamaları için çalışırız.