Koçluk nasıl işler? Bir koç ne yapar?

Koçluğun odak noktası şimdiyi anlama ve geleceği tasarlamadır.

Yapılacak şeyle ilgili sonuçları almaya yönelik, ipuçları verme, yol gösterme, insanların kendi içlerindeki engelleri görerek kontrolü eline almasını sağlar.

Koçluk bir insandaki potansiyeli görüp onu serbest bırakmasını sağlayarak potansiyelini kullanmasını sağlar.

KOÇ  Ne Yapar?

Kişinin gerçek ve kalıcı değişiklikler yaratmasına yardımcı olmak için

kişinin ihtiyaçlarını, motivasyonunu, isteklerini düşünme ve harekete geçme süreçlerini keşfetmesini kolaylaştırır.

Kişiyi uygun hedefler belirleme ve bu hedefleri değerlendirme konusunda destekler.

Kişinin durumunu anlamak için gözlem yapar, dinler ve sorular sorar.

Koçluk çalışması danışanın HAREKETE GEÇMEK, İLERLEMEK, DEĞİŞMEK, DÖNÜŞMEK isteği ile potansiyeline odaklanır.

Bireylerin iş ve özel yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar değişim ve değişimi yönetme ihtiyacı doğurur. Koçluk problem çözmek için değil değişim yaratmak için kullanılan bir gelişim aracıdır.

Koçluk, danışanın destek aldığı çalışma şekli açısından farklıdır: bu profesyonel ilişkide danışan liderdir. Karar veren ve uygun hareketleri başlatma sorumluluğunu taşıyan danışandır. Danışan kendi sorumluluğunu ve verdiği sözlere uyma yükümlülüğünü kabul eder. Koç, bu süreçte danışanı için en iyiyi ister ve hedefe ulaşması için sahip olduğu beceri ve tekniklerle danışanını destekler.

Koçluk çalışması sizin ihtiyaç, hedefler ve zamanınıza uygun olarak tasarlanır, yüz yüze, online veya telefon ile gerçekleştirilen bire bir görüşmeler şeklinde yürütülür.