Sosyal Medya’da Kişisel Marka Duruşu -Ben Olmak

Nerede hangi nedenlerle olursa olsun iletişim becerisi şart. İletişim; iki ya da daha çok insan arasında anlaşmaya, düşünce ve duygu değiş tokuşuna, paylaşmaya, karşılıklı konuşmaya, ayrı ayrı ya da birlikte davranmaya dayalı bir ilişkidir. İletişim becerileriniz; yani doğru ve etkili kullanılan iletişim becerilerinin gücü hayatınızın her alanına